BİTKİ KORUMA > İnsektisitler

EMPUSA®

 

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

Suda Eriyebilen Granül (SG)

Etkili Madde: %5 Emamectin benzoate

 

İLACIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ

Emamectin benzoate, yapraklarda beslenen Lepidoptera larvalarına yüksek derecede etkili olup larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda, larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. Maksimum larva ölümleri dört gün içinde gerçekleşir. EMPUSA güçlü bir mide zehiri olup kontak etkiye de sahiptir. Organik fosforlu sentetik pretroidler ve IGR’lara dayanıklılık kazanmış zararlılara da etkilidir.

Kullanılacağı bitki ve zararlılar

Bitki

Zararlı Adı

Kullanım Dozu ve dönemi

Son ilaçlama ile hasat arasındaki sure (gün)

Biber (sera)                 

Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)

30 g/ da (Larva)

   7

       

Domates

(sera)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 g/ 100 l su (Larva)

   7

Bağ*

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

25 g/ 100 l su (Larva)

   7

Hıyar

(sera)

Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)

30 g/ da

(Larva)

   7

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KULLANMA ŞEKLİ

Uygulamalarda traktör, sırt pülverizatörleri, motorlu atomizörler ve diğer her türlü ilaçlama aleti kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu

İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su miktarı belirlenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması ve Kullanılması

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanın caya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

Uygulama Zamanı

Biber (Sera), Hıyar (Sera)-Pamuk yaprak kurdu: İlaçlama,100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan ilaçlama yapılmalıdır.

Domates (Sera): İlaçlama, 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde hemen mücadeleye başlanır.

Bağ – Salkım güvesi: Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15°C’yi aşması ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının 1. Dölde 120 gd (gün /derece), 2. Dölde 520 gd, 3. Dölde 1047 gd’ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. Dölde çiçek tomurcuğu,2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek ilaçlama yapılır. Her dölde bir ilaçlama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

EMPUSA, birçok standart insektisit ve fungisit ile karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce fiziki karışabilirlik testlerinin yapılması gerekir.

 

 

 

 


izmir saç ekimi