BİTKİ KORUMA > Herbisitler

ACAMAS®

ACAMAS

HERBISIT

40 g/l Nicosulfuron 

 

Yağda Dağılabilen (OD)

Mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasıyla hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge dönüşür. 15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta rizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler.

  

Bitki Adı

Yabancı Ot Adı

 

Uygulama

Dozu Ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)

MISIR

(4-8 yaprak)

Çimensi otlar

Benekli darıcan

(Echinochloa colonum)

Darıcan

(Echinocloa crus-galli)

Çatalotu

(Digitaria sanguinalis)

Kirpi Darı

(Setaria viridis)

125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak)

 

30

Kanyaş (Geliç)

(Sorghum halepense)

125 ml/da

İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda)

 

30

Geniş Yapraklı Yabanc ıotlar

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Köpek üzümü

(Solanum nigrum)

Domuz pıtrağı

(Xanthium strumarium)

Semizotu

(Portulaca oleracea)

 

125 ml/da Gelişimlerinin 2-6 yapraklı olduğu genç dönemlerinde

 

30

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Kalibrasyon:

Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinanın deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Uygulamaya Hazırlama:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

 

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

-          İlaçlamadan sonra 4-5 saat yağış olmamalıdır.

-          Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır.

MÜNAVEBEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

ACAMAS uygulanan tarlada 4 ay sonra sadece buğday, arpa, soya fasülyesi; 10 ay sonra istenen kültür bitkisi ekilebilir.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ACAMAS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup “B” olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ACAMAS’ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

ACAMAS Bromoxynil terkipli ilaçlarla tank karışımı yapılarak kullanılabilir. (Bromoxynil 100 ml/ da). Organik fosforlu ilaçlarla karıştırılmaz.

izmir saç ekimi